Usluge računovodstva i poslovne podrške

Usluge izveštavanja i kontrole

  • Prezentovanje glavne knjige, probnog bilansa, bilansa uspeha, bilans stanja, transakcija sa povezanim licima i usaglašavanje na mesečnom/kvartalnom/godišnjem nivou, u skladu sa izveštajnim paketom klijenta i zadatim rokovima
  • Pružanje neophodne podrške klijentu u toku revizije ili druge vrste kontrole u smislu pravilne interpretacije podataka u izveštajnom paketu