Usluge računovodstva i poslovne podrške

Usaglašenost sa računovodstvenom zakonskom regulativom

  • Usklađenost svih statutarnih izveštaja lokalnom zakonskom regulativom i rokovima
  • Sastavljanje i dostavljanje svih mesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih i ostalih izveštaja, u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije
  • Kontaktiranje nadležnih institucija i pružanje saveta klijentu u skladu sa tim
  • Obezbeđivanje uslova da se revizija izvršava u skladu sa potrebama klijenta i zadatim rokovima i lokalnim zakonodavstvom
  • Pružanje neophodne podrške i asistiranje prilikom revizije