Usluge računovodstva i poslovne podrške

Podrška u uslugama platnog prometa

  • Administriranje u vezi sa tekućim računima kod domaćih banaka
  • Priprema naloga za plaćanje, elektronska plaćanja i transferi, prema instrukcijama klijenta
  • Preuzimanje izvoda iz banke
  • Komuniciranje i usaglašavanje sa bankom
  • Ostali poslovi iz domena kontrole tokova gotovine