Ova stranica koristi kolačiće kako bi vam pružila što bolju i personalizovaniju uslugu. Korišćenjem ove stranice prihvatate našu upotrebu kolačića. Molimo pročitajte našu politiku privatnosti za više informacija o kolačićima koje koristimo i kako da ih obrišete ili blokirate.
 • Novosti o indirektnim porezima i događajima od značaja za EU

Novosti o indirektnim porezima i događajima od značaja za EU

16 avgust 2023

BDO GLOBAL je objavio vest o indirektnim porezima, nedavnim dođajima od interesa u EU, ali i o uredbi o CBAM.

Novosti o indirektnim porezima i događajima od značaja za EU

Uredba o Mehanizmu za prilagođavanje granica ugljenika (CBAM) sadrži detaljne informacije o obavezama izveštavanja o uvoznicima iz EU kao i metodologiju za dodelu direktnih i indirektnih emisija oslobođenih tokom proizvodnje obuhvaćene robe.

Nedavni događaji od interesa u EU uključuju:

 • Poreski organi u Danskoj mogu nametnuti kamatu na ispravke u povraćaju PDV kada ispravke rezultiraju obavezom PDV-a.
 • Nemačka se pridružila drugim zemljama uvođenjem poreza na plastiku za jednokratnu upotrebu koji će se primenjivati od 2024. Nemačka razmatra I predlog da se od 1. januara 2025. uvedu obavezni zahtevi za e-fakturisanje za kompanije sa sedištem u Nemačkoj koje se bave B2B.
 • Poreski službe Italije su revidirale svoj stav o PDV tretmanu pružanja usluga između dva JP istog entiteta, gde je jedno JP osnovano u Italiji, a drugo u drugoj državi članici EU, gde pripada kao obveznik PDV-a.
 • Vrhovni sud u Holandiji je presudio da identitet kupca mora biti poznat da bi se primenila povratna naplata PDV-a.
 • Nacrti propisa u Španiji će implementirati obavezno e-fakturisanje u B2B transakcijama i omogućiti uspostavljanje mreže privatnih platformi ili javnog sistema koji će se koristiti za podnošenje e-faktura. Kao dobrodošla promena, nedavni zakon dodatno sužava slučajeve u kojima se primenjuje pravilo korišćenja i uživanja PDV-a uklanjanjem B2B ponude finansijskih usluga iz svog delokruga.
  • U azijsko-pacifičkom region: U Kini su kvalifikovana preduzeća za proizvodnju integrisanih i mogu da uživaju dodatnih 15% za ulazni PDV tokom petogodišnjeg perioda.
  • Mere olakšica su predložene u Japanu kako bi se ublažio porez na potrošnju za mala i srednja preduzeća koja su trenutno preduzeća oslobođena poreza u svrhe poreza na potrošnju, ali koja se registruju u okviru novog sistema kvalifikovanog fakturisanja koji treba da stupi na snagu 1. oktobra 2023.
  • Malezija je ponovo uvela režim dobrovoljnog otkrivanja kako bi se ohrabrila preduzeća da prikažu neizmirene obaveze za indirektne poreze u periodu od 6. juna 2023. do 31. maja 2024. godine.
  • Kanada je donela zakon o prinudnom radu koji će se primenjivati od 1. januara 2024. Godine
  • U Americi je došlo do porasta aktivnosti revizije kroz poreze na promet prodavaca na daljinu i posrednika na tržištu u godinama nakon odluke Vaifair-a
  • Aruba je odložila uvođenje poreza na promet na uvoz do 1. avgusta 2023. godine.

Izvor: BDO Global