Tax Highlights - Mart 2022

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2021. GODINU

Obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana imaju fizička lica rezidenti, kao i nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije ukoliko njihov godišnji neto prihod, zarađen u 2021. godini prelazi iznos od RSD 3.268.224.

Oporezivanje dohotka vrši se progresivnim stopama i to tako što se stopom poreza od:

 • 10% oporezuje se godišnji iznos neto prihoda od RSD 3.268.224, a do iznosa od RSD 6.536.448;
 • 15% oporezuje se godišnji iznos neto prihoda preko RSD 6.536.448.

Obveznici koji na dan 31. decembar 2021. godine imaju manje od 40 godina života imaju pravo na dodatno umanjenje oporezivog prihoda u iznosu od RSD 3.268.224 (neoporezivi iznos). Dodatno umanjenje odnosi se na tri vrste oporezivih prihoda:

 1. zaradu;
 2. oporezive prihode od samostalne delatnosti; i
 3. oporezive prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Dodatno umanjenje ne odnosi se na sledeće vrste prihoda:

 1. oporezivi prihod od nepokretnosti;
 2. oporezivi prihod od davanja u zakup pokretnih stvari;
 3. oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka;
 4. oporezivi prihod od pružanja ugostiteljskih usluga;
 5. oporezivi drugi prihod;
 6. prihodi rezidenata ostvareni i oporezovani u drugoj državi.

Lični odbici iskazani procentualno u odnosu na prosečnu godišnju zaradu zaposlenom isplaćenu u Republici za 2020. godinu iznose:

 • 40% za poreskog obveznika – RSD 435.763;
 • 15% za izdržavanog člana porodice – RSD 163.411.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% od dohotka za oporezivanje.

Ukoliko obveznik izvrši ulaganje u alternativni investicioni fond, odnosno u kupovinu investicione jedinice alternativnog investicionog fonda priznaje mu se pravo na poreski kredit na račun godišnjeg poreza na dohodak građana najviše do 50% ulaganja izvršenog u kalendarskoj godini za koju se utvrđuje godišnji porez na dohodak građana.

Poreski kredit se može koristiti počev od godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu.

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu je 16. maj 2022. godine. Poreska prijava se podnosi u elektronskoj formi ili pismenom obliku – neposredno ili putem pošte.

Napomena: Očekuje se izmena Obrasca PPDG-2R s obzirom da je, počev od utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu, propisano dodatno umanjenje dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za obveznike koji imaju manje od navršenih 40 godina života.

Prijavite se da dobijate poslednje BDO vesti i publikacije

Please fill out the following form to access the download.