BDO Tax News: aplikacija za mobilne telefone

BDO Tax News: aplikacija za mobilne telefone

BDO TAX News aplikacija za mobilne telefone Vam omogućava da u svakom trenutku budete pravovremeno informisani o raznovrsnim temama iz poreske regulative i prakse, i to u:

  • Republici Srbiji,
  • Crnoj Gori i
  • Republici Srpskoj.

Aplikacija je vrlo jednostavna za upotrebu i na jednom mestu, pruža informacije o

  • Aktuelnim poreskim temama (“BDO poreske vesti”)
  • Važećim poreskim zakonima i izmenama zakona
  • Rasporedu i rokovima za poreze prikazanim u formi poreskog kalendara
  • Kalkulaciji zarada i naknada po ugovoru o delu
  • Kontaktima stručnjaka u kompaniji BDO.

Putem aplikacije, u svakom trenutku, možete postaviti pitanje našim stručnjacima za poreze.

Sadržaj je na srpskom i na engleskom jeziku.

Aplikacija je prilagođena za Android I iOs mobilne telefone, a dostupna je na:

  • Google Play Store | LINK |

  • App Play store | LINK |