Pružanje podrške u postupcima pred nadležnim poreskim organima

Pružanje podrške u postupcima pred nadležnim poreskim organima

 

  • Stručna pomoć o pravnim lekovima nakon kontrola od strane poreskih vlasti
  • Priprema primedbi na zapisnik kontrole Poreske uprave, kao i žalbi na rešenja Poreske uprave u ime klijenta
  • Priprema zahteva za zvanična mišljenja u vezi sa oporezivanjem različitih transakcija