Ostale usluge

Ostale usluge

 

  • Optimizacija poreskog opterećenja prilikom statusnih promena (spajanje, pripajanje, prodaja udela, akcija i sl.);
  • Pregled ugovora i značajnijih transakcija sa analizom poreskih implikacija (Ovaj pregled podrazumeva analizu njihove usklađenosti sa poreskim propisima Srbije, kao i predloge za optimalna poreska rešenja);
  • Usluge upoznavanja sa tekućim izmenama u poreskim propisima
  • Hitna telefonska podrška za osnovna poreska pitanja
  • Kontinuirana savetodavna podrška u primeni poreskih propisa