Poresko savetovanje i administriranje za strana fizička lica

Poresko savetovanje i administriranje za strana fizička lica

Stranim državljanima koji planiraju da zasnuju radni odnos u Srbiji, žele da osnuju privredno društvo u Srbiji ili napuštaju Srbiju, možemo da pomognemo da brže i sigurnije završe sve poresko-administrativne obaveze. Naš tim sastavljen od iskusnih stručnjaka za poreska i pravna pitanja je na raspolaganju kako bi se ispoštovale sve procedure i pribavila neophodna dokumentaciju.

Poresko savetovanje za upućene radnike:

 • Određivanje statusa poreskog rezidentstva i poreskih obaveza u Republici Srbiji
 • Savetovanje u vezi sa mogućnostima primene Ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i Konvencija o socijalnom osiguranju kako bi se izbeglo dvostruko oporezivanje primanja upućenih radnika
 • Podrška upućenim radnicima da adekvatno utvrde obaveze po osnovu poreza na dohodak i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u vezi sa raznim primanjima u Republici Srbiji i inostranstvu
 • Puna podrška u vezi sa poštovanjem svih zahteva koje nameću lokalni poreski propisi

Pomoć stranim državljanima prilikom DOLASKA u Republiku Srbiju:

 • Registracija boravišta
 • Dobijanje boravišne dozvole za strano fizičko lice/člana porodice
 • Dobijanje radne dozvole za strano fizičko lice
 • Otvaranje tekućeg računa u banci
 • Pribavljanje poreskog identifikacionog broja
 • Pribavljanje elektronskog sertifikata

Pomoć stranim fizičkim licima za VREME BORAVKA u Republici Srbiji:

 • Produženje boravišne dozvole za strano fizičko lice/člana porodice
 • Produženje radne dozvole za strano fizičko lice
 • Podnošenje mesečnih poreskih prijava
 • Podnošenje godišnje poreske prijave

Pomoć stranim fizičkim licima prilikom ODLASKA iz Republike Srbije:

 • Deregistracija kod nadležnih institucija
 • Zatvaranje tekućeg računa u banci