Direktno oporezivanje

Direktno oporezivanje

 

Porez na dobit

  • Praćenje usaglašenosti poslovanja društva sa zakonodavnom regulativom Republike Srbije
  • Pružanje stručne pomoći prilikom sastavljanja poreskog bilansa i ostalih pratećih poreskih obrazaca
  • Savetovanje u vezi sa porezom po odbitku prilikom plaćanja nerezidentnim pravnim licima

Oporezivanje fizičkih lica

  • Planiranje oporezivanja naknada zaposlenih, kao i lica koja nisu u radnom odnosu
  • Priprema prijave za godišnji porez na dohodak građana

Identifikovanje poreskih implikacija planiranih transakcija sa fizičkim i pravnim licima