Međunarodno poresko planiranje

Međunarodno poresko planiranje

 

  • Savetovanje u oblasti optimizacije poreskih transakcija na međunarodnom nivou kako primenom ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, tako i putem drugih mehanizama
  • Savetovanje za efikasno poslovanje van teritorije Republike Srbije u cilju maksimizacije korišćenja poreskih olakšica, odnosno minimiziranja poreskih opterećenja zavisnih privrednih subjekata