Poreski punomocnik

Poreski punomocnik

  1. Da li je Vaše preduzeće/preduzetnička radnja osnovano i ima sedište van teritorije Republike Srbije?
  2. Da li pružate usluge kupcima u Srbiji?
  3. Da li su neki od Vaših kupaca lica koja su finalni korisnici Vaših usluga (business to consumer transakcija) ili pravna lica koja nisu registrovana za PDV u Srbiji?

Ako je Vaš odgovor na ova pitanja DA, onda najverovatnije imate obavezu da imenujete PDV punomoćnika u Republici Srbiji, koji će za Vaš račun da:

  • Obračuna i plati PDV poreskim vlastima u Republici Srbiji u vezi sa Vašim isporukama kupcima u Srbiji
  • Obavi sve aktivnosti koje su potrebne u skladu sa lokalnom PDV regulativom (da podnosi PDV prijave, da vodi PDV evidencije, da izdaje PDV račune)
  • Komunicira sa lokalnim poreskim organima u slučaju kontrole.

Stručnjaci u BDO Srbija Vam mogu pomoći da ispravno uspostavite registraciju lokalnog PDV punomoćnika i da osigurate da je Vaše lokalno poslovanje u Srbiji u skladu sa poreskim propisima. Nepoštovanje obaveze da se imenuje poreski punomoćnik može dovesti do izricanja kazni u slučaju poreske kontrole.

Za sva pojašnjenja stojimo Vam na raspolaganju.