Poreski Due diligence

Poreski Due diligence

 

Poreski due diligence predstavlja dijagnostičko ispitivanje kompanije sa poreskog aspekta za potrebe prodavaca ili potencijalnog kupca.

Cilj poreskog due diligence-a je da se identifikuju šanse i rizici koji utiču na izvršenje planirane transakcije kupovine odnosno prodaje target kompanije.

BDO Srbija klijentima pruža sledeće vrste usluga:

  • Dijagnostičko ispitivanje target kompanije
  • Optimizacija oporezivanja planirane transakcije