• Administriranje ekspata

Administriranje ekspata

 

Ova usluga obuhvata podršku u sledećim aktivnostima:

  • Registracija ekspata pred nadležnim organima Srbije (obezbeđenje privremenog boravka, radne dozvole, itd.)
  • Utvrđivanje poreskog tretmana primanja ekspata sa akcentom na poresku optimizaciju (prihod primljen iz inostranstva u poređenju sa prihodom primljenim u Srbiji)